"KAŻDE DZIECKO MA SWOJE MIEJSCE I PRAWO DO SZCZĘŚCIA. NASZYM ZADANIEM JEST POMÓC MU W TO UWIERZYĆ."

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

 W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Aktualności

Konferencja dla dyrektorów poradni województwa lubuskiego

10 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich odbyła się konferencja dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych województwa lubuskiego, organizowana przez Lubuskiego Kuratora Oświaty na temat Rola i zadania poradni psychologiczno – pedagogicznych we wspomaganiu przedszkoli, szkół i placówek. Celem konferencji było rozwijanie kompetencji dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych w zakresie wspomagania pracy przedszkoli, szkół i placówek ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie otworzyła Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty, która przywitała dyrektorów i zaproszonych gości oraz podziękowała za zaangażowanie w podejmowane działania związane z podnoszeniem jakości procesu dydaktycznego i wychowawczego w szkołach i placówkach województwa lubuskiego. Następnie głos zabrał Pan Bogusław Kierus – starosta Powiatu strzelecko – drezdeneckiego, który przedstawił działania w zakresie rozwoju oświaty  podejmowane  przez Starostwo oraz walory turystyczno – przyrodnicze regionu. Następnie Pan Mateusz Karkoszka – sekretarz Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie przedstawił zebranym projekty edukacyjne realizowane na terenie miasta i gminy.

W dalszej części spotkania uczestnicy dyskutowali na temat organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwiązań w zakresie edukacji włączającej, współpracy poradni psychologiczno – pedagogicznej ze szkołą. Pani Bogusława Podolańczuk – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelcach Krajeńskich oraz Pani Teresa Karolczuk – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1  w Strzelcach  Krajeńskich podzieliły się dobrą praktyką dotycząca współpracy związanej ze wspomaganiem pracy przedszkola przez poradnię.

Spotkanie podsumowała Pani Janina Grzecznowska – dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego  Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. dziękując uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział w konferencji.

źródło: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp

Skontaktuj się z nami

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Okrężna 14
66-500 Strzelce Krajeńskie
 
Dyrektor - Bogusława Podolańczuk
tel. (95) 763 91 93
 
Sekretariat
specjalista ds. administracji
Alicja Grabska
tel. (95) 763 22 47
gabinet nr. 4
godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:00 - 16:00
Wtorek 7:00 - 16:00
Środa 7:00 - 16:00
Czwartek 7:00 - 16:00
Piątek 7:00 - 15:00
Sob.-Nd. nieczynne