"KAŻDE DZIECKO MA SWOJE MIEJSCE I PRAWO DO SZCZĘŚCIA. NASZYM ZADANIEM JEST POMÓC MU W TO UWIERZYĆ."

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

 W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Aktualności

Komunikat

Szanowni klienci Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Strzelcach Krajeńskich,

informujemy, że nasza Poradnia wznawia przyjmowanie dzieci. Od 04.05.2020 Poradnia przyjmuje zgłoszenia oraz realizuje diagnozy w bezpośrednim kontakcie z klientem w celu wydania orzeczenia do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o potrzebie WWWR, opinii o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego, zaczętych i nie zakończonych jeszcze diagnoz, innych opinii i pilnych interwencji kryzysowych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jednocześnie informujemy, że wznawiamy przyjmowanie zgłoszeń na wszystkie badania diagnostyczne.

Do odwołania wstrzymane są terapie grupowe oraz warsztaty dla rodziców, terapie indywidualne wznowione zostają po uzgodnieniu ze specjalistą.  

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa, klienci będą przyjmowani zgodnie z nowymi zasadami:
- Na diagnozę przybywa uczeń z jednym rodzicem/opiekunem.
- Przed wejściem do budynku rodzic/opiekun oraz uczeń zobowiązani są do dezynfekcji rąk
- Uczeń przed rozpoczęciem diagnozy zobowiązany jest do umycia rąk zgodnie z umieszczoną w sanitariatach procedurą.
- W trakcie pobytu na terenie poradni  zarówno rodzic/opiekun jak i dziecko powyżej 4 r. ż. zobowiązani są do przestrzegania proceudry bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii wywałanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Kraj.
- Wskazane jest, aby uczeń w trakcie diagnozy posiadał własne przybory do pisania (długopis, ołówek)
- Podczas oczekiwania na dziecko na korytarzu poradni  należy zachować dystans 2 metrów odległości pomiędzy klientami.
- Dzieci/uczniowie chorzy, z katarem, kaszlem, gorączką nie będą przyjmowani na diagnozę.
- Wywiady z rodzicami oraz porady po badaniach pracownicy nadal realizują telefonicznie lub po uzgodnieniu osobiście.
- Odbiór dokumentów (opinii, orzeczeń) odbywa się w sekretariacie poradni po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru w celu ograniczenia kontaktów z pracownikami bądź wysyłamy pocztą.
- W sekretariacie Poradni może przebywać tylko jedna osoba

 dyrektor poradni Bogusława Podolańczuk

Skontaktuj się z nami

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Okrężna 14
66-500 Strzelce Krajeńskie
 
Dyrektor - Bogusława Podolańczuk
tel. (95) 763 91 93
gabinet nr 5
godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
 
Sekretariat
specjalista ds. administracji
Alicja Grabska
tel. (95) 763 22 47
gabinet nr 4
godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:00 - 16:00
Wtorek 7:00 - 16:00
Środa 7:00 - 16:00
Czwartek 7:00 - 16:00
Piątek 7:00 - 15:00
Sob.-Nd. nieczynne