"KAŻDE DZIECKO MA SWOJE MIEJSCE I PRAWO DO SZCZĘŚCIA. NASZYM ZADANIEM JEST POMÓC MU W TO UWIERZYĆ."

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

 W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Aktualności

Łamiemy języki poprzez wierszyki

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Krajeńskich w imieniu grupy wsparcia dla logopedów zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym i z klas I-III do udziału w II edycji konkursu: „Łamiemy języki poprzez wierszyki”.

Konkurs kierowany jest do dzieci objętych zajęciami logopedycznymi z gmin: Dobiegniew, Zwierzyn, Strzelce Krajeńskie.

Technika dowolna, format A4, A3.

Regulamin konkursu dostępny poniżej oraz u logopedów w przedszkolach i szkołach.

Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2016 r.

Prace należy dostarczyć do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Okrężna 14, 66-500 Strzelce Krajeńskie lub do logopedy w placówce.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

REGULAMIN PROFILAKTYCZNEGO PLASTYCZNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO „Łamiemy języki poprzez wierszyki” II edycja

 

Celem konkursu jest:

  • promocja zajęć logopedycznych w zakresie działań profilaktycznych niezbędnych w prawidłowym komunikowaniu się i rozwoju społecznym dziecka,
  • rozbudzenie twórczości plastycznej u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu,
  • prezentacja umiejętności i zdolności plastycznych 
  • współpraca logopedy, dziecka i rodzica nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.

 

Organizatorem konkursu jest grupa wsparcia dla logopedów działająca przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Krajeńskich.

 

Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach:

  • Dzieci przedszkolne
  • kl. I-III

 

Format pracy: A4, A3 technika dowolna.

 

Z tyłu pracy wpisujemy metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę szkoły/przedszkola/placówki, imię i nazwisko opiekuna dziecka oraz wierszyk, do którego wykonana została praca.

 

Rodzic/opiekun prawny wraz z dostarczeniem prac konkursowych dziecka oraz zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo oraz terytorialnie upublicznianie przez Organizatora prac wykonanych przez dziecko. Prace wykonane przez dziecko mogą być utrwalane na fotografii lub materiale filmowym i zestawiane z pracami innych dzieci. Fotografia lub materiał filmowy może być poddawany utrwalaniu, opracowywaniu, zwielokrotnianiu oraz rozpowszechnianiu na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatora, na tablicach, w gablotach kronikach, materiałach promocyjnych Organizatora bez pozyskiwania dalszej zgody rodzica/ opiekuna.

 

Administratorem podanych danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Krajeńskich. Dane osobowe w zakresie określonym w pkt. 4 niniejszego Regulaminu zbierane są w celu przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego regulaminu. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawianie.

 

Prace powinny być wykonane przez uczestników samodzielnie.

 

Prace należy przesłać na adres organizatora:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Okrężna 14, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

 

Termin nadsyłania prac: 30 kwietnia 2016 roku; decyduje termin wpłynięcia pracy do organizatora.

 

Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.

 

Wyłonienie zwycięzców nastąpi na ostatnim spotkaniu grupy wsparcia dla logopedów w roku szkolnym 2015/2016.

 

Przesłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

 

Przewidujemy nagrody dla uczestników konkursu.

Skontaktuj się z nami

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Okrężna 14
66-500 Strzelce Krajeńskie
 
Dyrektor - Bogusława Podolańczuk
tel. (95) 763 91 93
gabinet nr 5
godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00
 
Sekretariat
specjalista ds. administracji
Alicja Grabska
tel. (95) 763 22 47
gabinet nr 4
godziny pracy:
poniedziałek - piątek
7.00 - 15.00

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:00 - 16:00
Wtorek 7:00 - 16:00
Środa 7:00 - 16:00
Czwartek 7:00 - 16:00
Piątek 7:00 - 15:00
Sob.-Nd. nieczynne